Rigging (baner, klubbhus, telt)

Dugnadsoppgave: Merke baner, rigge klubbhus, sette opp telt

  • Oppmøte ved klubbhuset lørdag, kl. 15.
  • Arbeidsoppgaver fordeles på stedet
  • Blir noen ferdige før de andre, hjelp til hvor det trengs.
    Ingen går hjem før alle er ferdige.

Dugnadsliste

Fylles ut av foreldrekontaktene

LagNavnMobilnr.Evt. kommentar
G9
G9
G9
G9
G14
G14
G14
G14
G14
G14
G14
G14
G14
G14
G14

Comments are closed.